AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Lukačka, Ján

Untitled Document

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. pedagogicky pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj na Historickom ústave SAV na oddelení stredovekých dejín. Zaoberá sa výskumom šľachty v období stredoveku so zvláštnym zreteľom na Nitriansku stolicu, ako ja problematikou stredovekých miest. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok obecných a mestských  monografií, syntetických i encyklopedických diel, množstva vedeckých štúdií a monografií (Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Minor, 2002. - 156 s).                                                                                   


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA