AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Lengyelová, Tünde

Untitled Document

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu  SAV v Bratislave. Je vedúcou oddelenia novovekých dejín. Venuje sa najmä každodennému životu v období raného novoveku a rodovej problematike. Publikuje doma i v zahraničí. Je autorkou knihy Bosorky, strigy, čarodejnice (Bratislava, 2013) a spoluautorkou a editorkou viacerých knižných publikácií: Žena a právo. Právne a spoločenské postavenie žien v minulosti. (Bratislava : AEP 2004. 304 s.); Z Bardejova do Prešporku. (Eds. Tünde Lengyelová - Csukovits Enikő. Prešov – Bratislava : PU – HU SAV 2006, 308 s.) a monografie Báthory. Život a smrť. (Tünde Lengyelová – Gábor Várkonyi. Praha : Ottovo nakladatelství 2009, 304 s.)


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.