AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Neumann, Tibor

Untitled Document

Dr. Tibor Neumann PhD. je mladým vedeckým pracovníkom oddelenia stredoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je obdobie neskorého stredoveku s orientáciou najmä na Nitriansku a Bratislavskú stolicu. Je autorom monografie A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár 2007, 236 s. a editorom pramennej edície Zsigmondkori oklevéltár. Publikuje v maďarských i zahraničných periodikách.
 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.