AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Rusnák, Peter

Untitled Document

PhDr. Peter Rusnák, PhD. (1976) je odborným asistentom na Katedre etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava na dejiny morálnej filozofie, ruské filozofické myslenie, filozofiu výchovy, komparatívnu a environmentálnu etiku. Absolvoval študijný pobyt na Lomonosovovej univerzite v Moskve (2005) zameraný na ruskú filozofiu. Je autorom viacerých vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Vydal monografiu Pravda, veda, symbol (Trnava : FF TU, 2008) a je spoluautorom monografie Fenomén krásy v slovanskom myslení (Trnava : FF TU, 2011).
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.