AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Jahelka, Tomáš

Untitled Document

PhDr. Tomáš Jahelka (1980) je odborný asistent na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. V rámci doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne sa venuje osobnosti T. G. Masaryka a českému a slovenskému filozofickému a politickému mysleniu.


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.