AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Martinkovič, Marcel

Untitled Document

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. je vedecko-pedagogickým pracovníkom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a spolupracovníkom Filozofického ústavu SAV. Špecializuje sa na výskum slovenského politického myslenia najmä v 19. storočí v kontexte formovania a vývoja národotvornej ideológie. Je editorom a spoluautorom kolektívnej monografie  Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce a FF TU, 2011. V súvislosti s otázkami vývoja slovenského politického myslenia je autorom niekoľkých štúdií ako napríklad Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In Filozofia roč. 59, 2004, č.10; Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In Filozofia roč. 60, 2005, č.10; alebo Idea vlastenectva verzus národná individuálnosť v provládnom politickom prístupe. In Filozofia roč. 61, 2006, č.10.
 


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.