AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hučková, Dana

Untitled Document

Mgr. Dana Hučková, CSc., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, literárna historička so zameraním na dejiny slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia a literatúru Slovenskej moderny.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.