AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Krištof, Pavol

Untitled Document

PhDr. Pavol Krištof, PhD. je odborným asistentom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Orientuje sa na oblasť politického myslenia a politickej teórie. Problematike slovenského politic-kého myslenia sa okrem viacerých odborných článkov a príspevkov v zborníkoch venoval v kolektívnej mono-grafii Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków - Trnavská univerzita v Trnave, 2011. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice zameranej na oblasť politickej filozofie a politickej teórie Politická filozofia a politická veda: výber aktuálnych problémov. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007
 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.