AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Blaščák, Fedor

Untitled Document

Fedor Blaščák (1975) je filozof a nezávislý kurátor. Spolueditor publikácie Transit 68/89 (Metropol Verlag, Berlin), autor knižiek Engerau (Bratislava 2005) a Myslým ekonomicky (Bratislava 2007). Publikoval texty v knihách a kolektívnych monográfiách Výzkumy intersubjektivity (Praha 2007), Unofficial (Rím 2008), Transit 68/69 (Berlin 2009) a Atlas of transformation (Zürich 2010). V roku 2007 založil iniciatívu MemoryKontrol (www.memorykontrol.org).

Zdroj: Anthropos
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?

(Komunálna) politika pamäti

Fedor Blaščák; Politika pamäti, distribuovaná publikácia, časť participatívneho pamätníka, Prague Biennale, Monument transformácie, Praha 2007;

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.