AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kšiňan, Michal

Untitled Document

Mgr. Michal Kšiňan, MAS., PhD. obhájil dizertačnú prácu na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a v Historickom ústavu SAV, kde aj momentálne pôsobí. Publikoval viacero článkov o M. R. Štefánikovi, ale aj o francúzskej historiografii či identitách. Je autorom knihy Milan Rastislav Štefánik (2012), zostavovateľom publikácie Komunisti a povstania. Communists and Uprisings (2012) a spoluautorom kniny La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense (2008), ktorej slovenský preklad vyšiel v roku 2009. Získal viacero štipendií a ocenení, medzi ínými aj prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska, cena prezidenta SR za rok 2011.

Viac: http://www.history.sav.sk/cv/
ksinan_michal.pdf


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí

2018/02 Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu

Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu

Bohumila Ferenčuhová – Antoine Marès – Michal Kšiňan

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aká si, slovenská veda?

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?

Úlohy historika vo verejnej diskusii

Michal Kšiňan (rozhovor s Laurence de Cockovou)