AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Vajda, Barnabás

Untitled Document

Barnabás Vajda pôsobí na komárňanskej Univerzite J. Selyeho. Zameriava sa na dejiny po  r. 1945, hlavne na každodenný život počas studenej vojny. Okrem toho sa špecializuje na didaktiku dejepisu, ktorá v jeho poňatí okrem metodiky vyučovania dejepisu znamená aj určitý profesionálny spôsob artikulácie historických vedomosti pre široké  publikum.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

(Ad. 1 - 3)

Barnabás Vajda

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.