AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Šuch, Juraj

Untitled Document

Mgr. Juraj Šuch, PhD. je odborným asistentom na Katedre filozofických vied Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberá sa filozofiou dejín, predovšetkým naratívnou filozofiou dejín H. Whitea a F. Ankersmita.

Kontakt

Juraj.Such@umb.sk

 PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.