AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Marušiak, Juraj

Untitled Document

Juraj Marušiak, PhD. (1970) je vedeckým pracovníkom v Ústave politických vied SAV. V rokoch 2004-2010 pôsobil ako redaktor, resp. šéfredaktor internetového časopisu Despiteborders.com. Prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Zaoberá sa problematikou najnovších dejín Slovenska po roku 1945, v posledných rokoch sa viac venuje problematike súčasných medzinárodných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy. Je autorom vedeckej monografie Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov (Brno, 2001) a spoluautorom kolektívnej publikácie (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu (Bratislava, 2015). Je editorom, resp. spolueditorom viacerých vedeckých zborníkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

(Ad. 1 - 4)

Juraj Marušiak

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?