AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Krivý, Vladimír

Untitled Document

PhDr. Vladimír Krivý, CSc. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa najmä problematike volebného správania na Slovensku, regionálnym disparitám, hodnotovým orientáciám slovenského obyvateľstva. Spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

(Ad. 1 a 2)

Vladimír Krivý

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.