AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Holec, Roman

Untitled Document

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. prednáša na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty UK a zároveň je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV. Špecializuje sa na problematiku hospodárskych a sociálnych dejín Uhorska, resp. strednej Európy v 19. a 20. storočí, na dejiny šľachty a životného prostredia.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?