AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Ozorovský, Vojtech

Untitled Document

Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc. Pôsobí ako prednosta Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Publikoval viaceré monografie, ktorých je autorom a spoluautorom, napríklad: Fragmenty z dejín dermatovenerológie na Slovensku (Bratislava 2003, spoluautori P. Osuský, E. Sedláčková), Sociálne lekárstvo (Bratislava 2011), Zdravotnícky manažment a financovanie (Bratislava 2016, spoluautorka I. Vojteková) a vyše 200 vedeckých štúdií a článkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.