AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kližanová, Hana

Untitled Document

PhDr. Hana Kližanová, vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakutle Univerzity Komenského v Bratislave. Po jej ukončení najprv pracovala v Slovenskom fonde výtvarných umení, od roku 1990 v Slovenskom pamiatkovom ústave. Od roku 1997 (s prestávkou) je kurátorkou zbierky výtvarného umenia v Historickom múzeu Slovenského národného múzea. Autorsky sa podieľa na tvorbe výstav zo zbierky, ktorú spravuje, napr. na dlhodobej výstave v niekoľkých mutáciách Diela starých majstrov, prezentujúcej zbierku výtvarného umenia v Historickom múzeu na Bratislavskom hrade. Bola spoluautorkou výstavy Ako sme žili, odborne spolupracovala v oblasti výtvarného umenia na výstave Kým nevesta povedala áno, ako aj pri výbere portrétov v bratislavskom predstavení výstavy Modrá krv, tlačiarenská čerň, šľachtické knižnice 1500 – 1700. Publikuje odborno-popularizačné články týkajúce sa prác na pripravovaných výstavných projektoch a zbierky výtvarného umenia.
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.