AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Jablonický, Viliam

Untitled Document

Viliam Jablonický - publicista, kritik, historik kultúry a umenia. Redigoval literárne a kultúrne rubriky Hlas ľudu, Revue svetovej literatúry, Film a divadlo, Slovenský denník, Most - založený v Clevelande 1954. Publikoval vo všetkých publicistických žánroch doma a v zahraničí. Je a bol členom /aj výborov/ viacerých kultúrnych, vedeckých, historických, spisovateľských a novinárskych spoločností. Samostatne vydal diela Filmár Viktor Kubal (1993), spoluautorsky sa podieľal na vyše štyroch desiatkach titulov zameraných na históriu filmu a umenia, kultúrno-historické témy s dôrazom na úlohu osobností v našich dejinách, vrátane pôsobenia v exile a zahraničí. Podnecoval a dotváral písanie rodinných a iných memoárov. Spoluatorsky sa podieľal na dokumen-tárnych filmoch. 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.