AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Haľko, Jozef

Untitled Document

Doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. je rímskokatolícky kňaz a cirkevný historik. Prednáša na Katedre cirkevných dejín Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je kaplánom maďarskej komunity v Bratislave.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.