AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Bartl, Július

Untitled Document

Prof. PhDr. Július Bartl CSc. je profesorom slovenských stredovekých dejín na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na hospodárske dejiny, dejiny obchodu a problémy kategorizácie slovenských miest a mestečiek. Ďalšou oblasťou jeho záujmu sú politické dejiny na prelome 14. a 15. storočia a dejiny stredovekých univerzít.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Aké dejiny chceme, aké potrebujeme?

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.