AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hudek Adam

Untitled Document

Mgr. Adam Hudek, PhD. pracuje ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami českej a slovenskej historiografie v 20. storočia a vývojom inštitúcii vedeckého výskumu v stredoeurópskom priestore. Je autorom knihy Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968 (Bratislava, 2010).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

2013/01: Ako hovoriť o komunizme

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

Medzi vedou a politikou – večná dilema histórie?