AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Fundárková, Anna

Untitled Document

Mgr. Anna Fundárková, PhD., M. A. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novoveku historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa zameriava na politické dejiny obdobia raného novoveku, uhorskú politickú elitu a jej vzťah k viedenskému dvoru, ako aj na rod Pálffyovcov. Okrem množstva štúdií v domácich a zahraničných periodikách je spolueditorkou publikácií Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History. Faculty of Law, University of Pécs – Institute of History of Slovak Academy of Sciences, Pécs 2011; Pállfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Bratislava – Budapest 2003. Je autorkou monografie Ein ungarischer Aristokrat am Wiener Hof des 17. Jahrhunderts. Die Briefe von Paul Pálffy an Maximilian von Trauttmansdorff (1646-1650). Wien : Collegium Hungaricum, 2009. 

Kontakt

annafund@gmail.com

 PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.