AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Federmayer, Frederik

Untitled Document

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. pedagogicky pôsobí na Katedre archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa predovšetkým heraldikou, genealógiou a archontológiou v období raného novoveku. Je autorom množstva vedeckých štúdií a monografie Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava - Pressburg – Pozsony : Monada atelier 2003. 367 s.
 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.