AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Falisová, Anna

Untitled Document

PhDr. Anna Falisová, CSc. Pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa problematike dejín zdravotníctva a medicíny, najmä so zameraním na prvú polovicu 20. storočia. Napísala monografie Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období (Bratislava 1999), Lekári na Slovensku do roku 2000 (Bratislava 2010), je spoluautorkou monografií Chronológia vývoja vedy a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Tibor Morovics), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948 (Bratislava 2011, spoluautori Ľudovít Hallon, Miroslav Sabol), Bioterapia optikou histórie (Bratislava 2013, spoluautor Tünde Lengyelová), Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód (Bratislava 2013, spoluautori Peter Takáč, Tünde Lengyelová), Pôrodné asistentky a ošetrovateľky na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 (Bratislava 2015, spoluautorka Eva Morovicsová). Je autorkou početných štúdií z danej problematiky.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

2018/01 Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.