AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Dvořáková, Daniela

Untitled Document

PhDr. Daniela Dvořáková, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu  SAV v Bratislave. Venuje sa obdobiu neskorého stredoveku, životu na kráľovskom i šľachtických dvoroch. Je autorkou mnohých vedeckých štúdií a článkov doma i v zahraničí a monografií Rytier a jeho kráľ. Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.  Budmerice: Rak, 2003,  528 s.; Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. Budmerice: Rak, 2007, 293 s.
 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.