AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Dvorský, Juraj

Untitled Document

Mgr. Juraj Dvorský, PhD. pôsobí ako odborný asistent na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zameriava sa na naratológiu, dejiny nemeckej literatúry 20. storočia a umelecký preklad.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.