AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Duchoňová, Diana

Untitled Document

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na problematiku výskumu aristokratických rodov, dejín každodennosti a historickej kriminológie. Je autorkou vedeckej monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti (2013) a spoluautorkou vedeckých publikácií Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014) a Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti (2016).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.