AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Duchoň, Michal

Untitled Document

PhDr. Michal Duchoň, PhD. pracuje v Archíve mesta Bratislavy ako archivár. Venuje sa problematike mestských dejín raného novoveku, historickej kriminológii a dejinám každodenného života. Je spoluautorom vedeckej monografie Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.