AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Domańska, Ewa

Untitled Document

Ewa Domańska je poprednou predstaviteľkou súčasnej teórie histórie a žiačkou prof. J. Topolského. Vyučuje metodológiu histórie a teóriu a históriu historiografie na Historickom inštitúte Univerzity Adama Miczkiewicza v Poznani. Od roku 2002 ako hosťujúca profesorka vedie semináre na Department of Antropology na Stanfordskej univerzite (USA). Zaoberá sa súčasnou angloamerickou teóriou historiografie, traseológiou (teóriou stôp minulosti), porovnávacou teóriou sociálnych a humanitných vied a posthumanistikou. Je členkou redakčných rád viacerých významných vedeckých periodík (Storia della Storiografia, Historyka) a komisií (Program chair International Comission of Theory and History of Historiography).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.