AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Viceník, Jozef

Untitled Document

Prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa orientoval na problematiku teórie poznania, všeobecnej metodológie vied, a dejín logiky a metodológie vied na Slovensku. V súčasnosti sa zameriava na problematiku metodológie sociálnych a humanitných vied. Problematike týchto výskumných oblasti sú venované výsledky jeho vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.