AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Zsoldos, Attila

Untitled Document

Akademik Attila Zsoldos je vedúcim vedeckým pracovníkom a vedúcim oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je obdobie Arpádovcov a počiatky uhorského štátu. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a viacerých monografií: The Legacy of Saint Stephen. Budapest, 2004, 168 s.; Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok korában. Budapest, 2005, 227 s.; Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. Budapest, 2007, 171 s.; Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Budapest, 2009, 104 s.; Magyarország világi archontológiája 1000 – 1301. Budapest, 2011, 382 s. 


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.