AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Bystrický, Valerián

Untitled Document

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa slovenskými a všeobecnými dejinami prvej polovice 20. storočia. Vo výskume kladie dôraz na otázky bezpečnosti ČSR v 30. rokoch a na dôsledky jesennej krízy 1938 na vnútropolitické a medzinárodné dianie. Je autorom viacerých monografií s touto tematikou, napr. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu (Bratislava 2008), spoluautorom a zostavovateľom mnohých publikácií a edícií dokumentov (napr. Vznik Slovenského štátu I, II, spolueditori R. Letz, O. Podolec, Bratislava 2007, 2008).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.