AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Turóci, Martin

Untitled Document

Mgr. Martin Turóci (1983) absolvoval štúdium histórie v rokoch 2003 − 2008 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2008 pracuje v Kysuckom múzeu v Čadci ako historik. Venuje sa regionálnym dejinám a historickej geografii. Jeho špecializáciou sú politické, hospodárske a vojenské dejiny, zvlášť problematika veľkej hospodárskej krízy. Od roku 2012 je externým doktorandom Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde v rámci svoje dizertačnej práce rieši problematiku veľkej hospodárskej krízy v regióne severozápadného Slovenska. Je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých monografií, okrem ktorých napísal aj približne tri desiatky odborných a popularizačných článkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.