AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Jakubec, Pavol

Untitled Document

PhDr. Pavol Jakubec (1983) po štúdiu histórie a nórskeho jazyka a literatúry na Univerzite Karlovej v Prahe a na univerzite v Oslo pôsobí ako doktorand na univerzite v Göteborgu. Venuje sa dejinám medzinárodných vzťahov, dejinám strednej Európy a Škandinávie v 19. a 20. storočí a dejinám exilu. Publikoval viacero odborných článkov a recenzií doma i v zahraničí, spolupracoval s Encyklopedickým ústav SAV.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.