AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Bohálová, Iveta

Untitled Document

Mgr. et Mgr. Iveta Bohálová pracuje v Slovenskej agentúre životného prostredia. Venuje sa geografii, charakteristickému vzhľadu krajiny, geografickým informačným systémom.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.