AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Jančura, Peter

Untitled Document

Doc. Ing. Peter Jančura PhD. pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene (Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra plánovania a tvorby krajiny). Venuje sa krajinnej ekológii, historickým krajinným štruktúram, typológii a axiológii krajiny, krajinnému rázu, ikonografii krajiny.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.