AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Pomorski, Jan

Untitled Document

Prof. dr. hab. Jan Pomorski stojí od jeho vzniku roku 1987 na čele Ústavu metodológie histórie Univerzity Marie Curie-Skłodowskej (Zakład Metodologii Historii UMCS) v Lubline. Svoj výskum zameriava najmä na metodológiu histórie a iných sociálnych vied. Z tejto oblasti publikoval štyri monografie a niekoľko desiatok vedeckých štúdií.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.