AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hrivňák, Štefan

Untitled Document

Je absolventom archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2011 vyhral celoslovenskú literárnu súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, v roku 2014 získal cenu Alexandra Húščavu. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval v Štátnom archíve v Bratislave, kde v rokoch 2015 – 2016 zastával pozíciu vedúceho oddelenia spracovania archívnych dokumentov. Od 1. januára 2017 je zamestnancom Archívu mesta Bratislavy. Venuje sa dejinám malokarpatských obcí v novoveku s dôrazom na vinohradníctvo, obecnej heraldike a dejinám archívnictva po druhej svetovej vojne. Je redaktorom časopisu Fórum archivárov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.