AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Pekár, Martin

Untitled Document

Doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (* 1975, Prešov) je slovenský historik a univerzitný pedagóg. Vo svojom výskume sa zameriava na politické dejiny Slovenska v prvej polovici 20. storočia, predovšetkým obdobie Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, problematiku národnostných menšín na Slovensku v 20. storočí, na regionálne dejiny východného Slovenska a urbánne dejiny.
Od roku 2011 pôsobí na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od roku 2012 ako vedúci katedry).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.