AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Pekařová, Katarína

Untitled Document

Katarína Pekařová, PhD., absolvovala štúdium v odbore knihovníctvo a jazyk maďarský na Filozofickej fakulte Univerzity L. Eötvösa v Budapešti, doktorandské  štúdium v Historickom ústave SAV v Bratislave. Pôsobí v Kabinete retrospektívnej bibliografie Univerzitnej knižnice v Bratislave, kde sa podieľa na realizácií tlačených a elektronických bibliografií. Popri tom sa venuje dejinám knižnej kultúry, dejinám zdravotníctva a medicíny. Je autorkou viacerých štúdií, monografie Prírodovedné a lekárske spolky na dnešnom území Slovenska (1850 – 1918) (Bratislava, 2010), spoluautorkou a editorkou monografie Fragmenty z kultúrnej histórie v kalendároch (Bratislava 2015).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.