AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Moravčíková, Henrieta

Untitled Document

prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková je vedúca Oddelenia architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Prednáša dejiny architektúry na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Venuje sa teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia. Je editorkou a členkou redakčnej rady vedeckého časopisu Architektúra & Urbanizmus. Publikovala niekoľko monografií, desiatky štúdií a kritík o architektúre 20. a 21. storočia. Pripravila viacero domácich i zahraničných architektonických výstav. Je spoluautorkou rozsiahlej knižnej publikácie Architektúra Slovenska v 20. storočí (Bratislava 2002) a zostavovateľkou prvej súhrnnej monografie o slovenskej architektúre Architektúra na Slovensku: stručné dejiny (Bratislava 2005). Roku 2014 vyšla jej ostatná rozsiahla monografia Friedrich Weiwnurm architekt / architect.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.