AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Rykl, Michael

Untitled Document

Doc. Ing. Michael Rykl, PhD., absolvent Fakulty architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe (1990), asistent a od roku 2005 docent na tejto fakulte. Venuje sa vyučovaniu dejín architektúry, dokumentácii historických stavieb a stavebno-historickému výskumu. Titul PhD. obhájil v roku 2010 (dizertačná práca: Skladba obytné části české středověké tvrze).V rokoch 1992 – 1997 pracoval zároveň aj v Památkovém ústavu ako terénny pracovník. Špecializuje sa na podrobné stavebno-historické výskumy profánnych stavieb obdobia stredoveku a novoveku. Jeho výskumné zameranie ilustruje výber publikácií: Příspěvek k výzkumu středověkých světnic (In Průzkumy památek XIV – 2, 2007); Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel (In Svorník 8, 2010); Přístup nebo pobyt? K výpovědi orientace portálů. (In Zprávy památkové péče 70/6, 2010); Die Frage der Aussicht an Beispielen von kleinen Feudalsitzen (Festen) in Böhmen (In Olaf Wagener (ed.) Symbole der Macht , Beihefte zur Mediaevistik, Bd. 17, Frankfurt/Main, 2013).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.