AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Labudová, Zuzana

Untitled Document

Mgr. Zuzana Labudová, PhD., historička umenia a architektúry, absolvovala katedru Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Pôsobí na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa výskumu problematiky architektúry 19. storočia, moderny a funkcionalizmu, dejinám dizajnu, ale aj súčasnému umeniu a dizajnu. Napísala viacero štúdií a článkov publikovaných v odbornej literatúre a publikáciách: K dejinám dizajnu na Slovensku (ed. Zdeno Kolesár – Adriena Pekárová, 2013), Mníchovská akadémia a Slovensko (ed. Dana Bořutová – Katarína Beňová, 2010), Osobnosti a súvislosti dejín umenia 19. storočia na Slovensku (ed. Dana Bořutová – Katarína Beňová, 2007), Slávne vily Slovenska (ed. Matúš Dulla, 2010), Domáce a európske súvislosti biedermaiera (ed. Katarína Beňová, 2015) a ďalšie. Publikovala v odborných časopisoch ARS, ARCH, Pamiatky a múzeá, Designum, Architektúra & Urbanizmus.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.