AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Haberlandová, Katarína

Untitled Document

PhDr. Katarína Haberlandová ukončila v roku 2001 štúdium Dejín a teórie výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. V rokoch 2001 – 2004 pracovala na Pamiatkovom úrade SR, kde sa zaoberala ochranou technických pamiatok. Od roku 2004 pracuje na Oddelení architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry  SAV a  venuje sa predovšetkým medzivojnovému obdobiu, v rámci ktorého sa v posledných rokoch zamerala na tému  pôsobenia českých architektov na Slovensku. Naďalej sa zaoberá aj históriou  modernej priemyselnej architektúry a  možnosťami  ochrany a obnovy industriálneho dedičstva na Slovensku. Je spoluautorkou publikácií:  Bratislava: atlas sídlisk (Slovart, 2009), Moderné a/alebo totalitné v architektúre  20. storočia na Slovensku (Slovart, 2013) a Moderná Bratislava (Marenčin PT, 2014).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.