AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Holubec, Stanislav

Untitled Document

PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.  pôsobí na Univerzite Friedricha Schillera v Jene (SRN). Predmetom jeho záujmu je historická sociológia, dejiny každodennosti 20. storočia a post-komunizmus. Vydal dve desiatky článkov (Politologická revue, Časopis národního muzea, Paideia, Zeitschrift für Weltgeschichte, Debatte, Contemporary Politics, Kuděj), je editorom zborníkov Válka, mír a politická moc (Svoboda, 2009) a Mladí, levice a rok 1968 (BCS, 20010). Je autorom dvoch kníh: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (Slon, 2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (FF ZČU, 2009).

Kontakt

stanislav.holubec(at)uni-jena(dot)de

 ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.