AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Daniel, Ondřej

Untitled Document

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (Mgr. 2004, Ph.D. 2012). Po-čas magisterského štúdia sa špecializoval na vzťah nacionalizmu a populárnej kultury, v doktorandskom na migračné pohyby z bývalej Juhoslávie. Okrem týchto tém sa venuje subkultúram, postkoloniálnym štúdiám, regionalizmu, postsocializmu a sociálnym teóriám. Je členom Centra pro studium populární kultury.
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2013/01: Ako hovoriť o komunizme

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.