AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Sommer, Vítězslav

Untitled Document

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. pôsobí na Parížskom inštitúte politických vied (Sciences Po) ako post-doktorand v rámci projektu Futurepol – A Political History of the Future: Knowledge Production and Future Governance 1945–2010. Zaoberá sa dejinami štátneho socializmu a metodológiou štúdia súdobých dejín. V roku 2011 vydal knihu Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970).
ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2013/01: Ako hovoriť o komunizme

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.