AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Slačálek, Ondřej

Untitled Document

PhDr. Ondřej Slačálek (*1982) je asistentom na Politologickom ústave Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Venuje sa predovšetkým diskurzívnej analýze, teórii medzinárodných vzťahov, sociálnym hnutiam a subkultúram. Spolu s Václavem Tomkem vydali monografiu Anarchismus. Svoboda proti moci. Praha : Vyšehrad, 2006.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.