AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Podoba, Juraj

Untitled Document

Juraj Podoba (1958) je významným slovenským etnológom, dlhoročným pracovníkom Národopisného ústavu/Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Jeho výskum je orientovaný na historickú etnografiu so zameraním na kultúrnu diverzitu, na tradičnú vernakulárnu architektúru, sociálne a kultúrne zmeny spojené s modernizáciou stredoeurópskych spoločností, s industrializáciou a kolektivizáciou poľnohospodárstva a kultúrnym konfliktom ako dôsledkom týchto procesov. Je autorom a zostavovateľom viacerých publikácií a úspešným riešiteľom domácich aj zahraničných výskumných projektov. V roku 2011 publikoval monografiu pod názvom Vývoj staviteľstva a spôsobu bývania v dedinskom prostredí v 20. storočí. Etnografické aspekty štúdia kontinuitných a diskontinuitných procesov v podmienkach industrializácie krajiny a socialistickej kolektivizácie poľnohospodárstva.

Kontakt

podoba(at)fses.uniba.sk

 


Web

http://www.fses.uniba.sk/index.php?id=2329PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.