AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kopeček, Michal

Untitled Document

PhDr. Michal Kopeček, PhD., je historik, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Prednáša na Ústave českých dejín, FF UK Praha. Zaoberá sa dejinami politického myslenia v strednej Európe, dejinami štátneho socializmu a post-socializmu.

Kontakt

kopecek@usd.cas.cz

 PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.